รักศักดิ์ศรี aaa มีคุณธรรม aaaนำวิชาการ aa aสืบสานงานตามพระราชดำริ
                                                                                                                              ::  หน้าหลัก  ::
ข้อมูลทั่วไป >>
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน

 บุคลากรครู

เพลงมาร์ชราชประชานุเคราะห์ยี่สิบ
เพลงก้องหล้าราชประชา
เพลงมาร์ชโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์
เพลงคำพ่อสอน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

VTR แนะนำโรงเรียน

กลุ่มบริหารงาน >>
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ >>

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
 
ค้นหาที่ Google

 

 

 

*** ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ***

 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กิจกรรม/ผลงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร

*** การปลูกพืชผักอินทรีย์ระบบปิด ได้ผลผลิตผักที่ปลอดจากสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอาชีพระหว่างเรียน***

*** ผลงานการเเสดงวงดนตรีโปงลางของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ***

*** ผลงานการเเสดงวงดนตรีโปงลางของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ***

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และด้วยเหตุนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐
จังหวัดชุมพร จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเห็นความสำคัญกิจการลูกเสือไทย


11111วันที่ 20-21 กันยายน 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรม English Camp โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ มาให้ความรู้กับนักเรียน

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุจิตรา เจือสุวรรณ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  
๑๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ Tel. ๐-๗๗๖๑-๑๐๒๒ โทรสาร. ๐-๗๗๖๑-๑๐๒๑
web master by : นายธีรนัย แซ่โหงว กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร teeranai40009@gmail.com