รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร
๑๘๘ หมู่ที่ ๗   ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 077611020 เบอร์แฟกส์ 077611022
Email : chumphon.rpk20@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :