สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราพระมหาพิชัยมงกุฎใต้พระมงกุฎเป็นชื่อ
“โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ”


สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน ขาว

 

คำขวัญโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

 

ปรัชญาโรงเรียน
นตฺ  ปญฺญา   สมา  อาภา  แสงสว่างใดๆ เสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่