ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 79) 02 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ⬇️ (อ่าน 297) 14 พ.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ⬇️ (อ่าน 236) 14 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร (อ่าน 426) 25 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร (อ่าน 764) 25 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ (อ่าน 834) 18 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกสารดังแนบ (อ่าน 736) 12 พ.ค. 65
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3680) 09 ก.พ. 65
แบบร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3577) 01 ก.พ. 65
แบบร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3576) 01 ก.พ. 65
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3776) 06 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 6990) 04 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรือนนอน (อ่าน 6929) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 7055) 13 พ.ย. 63